De kracht van samenwerken
Een training voor groepen.
Optimaal resultaat wordt behaald als het groepen medewerkers betreft die in hun dagelijkse werk ook met elkaar (moeten) samenwerken. Cursisten leren op een creatieve wijze problemen uit de dagelijkse praktijk aan te pakken. Het is keer op keer weer en verrassing om te zien hoeveel creativiteit er in mensen schuilt!
Belangrijkste leerdoelstelling is om te ervaren dat samenwerken meer oplevert dan de som der afzonderlijke individuen. Het vinden van de juiste samenwerkingsrelatie en het optimaal gebruik leren maken van elkaars kwaliteiten, zijn zaken die in de training ruim aan bod komen. Weinig tot geen theorie, maar voornamelijk praktijk. De leermomenten worden door de cursisten zelf gecreëerd en het geleerde kan meteen in de praktijk worden toegepast.
De procesbegeleiding ligt in handen van ervaren groepstrainers.
Een zeer praktische training !