Leidinggeven
Goed leidinggeven is persoon en situationeel bepaald. Welke stijl past bij u en welke stijl past bij nu?
Leer te ontdekken wat de kwaliteiten zijn van de groep waaraan u leidinggeeft.
Leer op welke wijze(n) u het best uw leidinggevende capaciteiten kunt aanwenden en u het maximale rendement haalt uit uw medewerkers.
Een cursus met de nadruk op praktische training.

Time management
Geen tijd hebben, is géén prioriteit kunnen stellen !
In een periode waarin er steeds meer accent wordt gelegd op het meetbaar maken van prestaties komen medewerkers in toenemende mate onder druk te staan.
Hoe kun je daarbij het hoofd boven water houden ?
Hoe slaag je er in je eigen werk op tijd af te hebben en daarbij toch open te staan voor vragen van anderen?
Via praktische training leren cursisten hun eigen (claim)gedrag en dat van anderen (her)kennen. Daarmee wordt de basis gelegd voor verantwoord time-management.