Communiceren moet je leren !
De basis voor elke prettige privé- of werkrelatie is het vinden van de juiste communicatievorm.
'Het is de toon die de muziek maakt'
Een praktisch training die cursisten zich bewust maakt van hun eigen (non)verbale communicatie en de wijze waarop ze dit kunnen beïnvloeden.

Communicatietrainingen voor leidinggevende medewerkers.

Uw bedrijf (of een onderdeel daarvan) moet een verandering ondergaan. Het is bijna een wetmatigheid dat veranderingen in meer of mindere mate op weerstanden stuit bij medewerkers die de veranderingen moeten ondergaan.
Hoe herkennen uw leidinggevenden deze weerstanden tijdig en hoe kan men daarmee leren omgaan. Deze trainingen bereiden uw leidinggevenden voor op deze klus. Via praktische training en gerichte feedback van ervaren trainers leren zij weerstanden bij zichzelf en bij anderen (h)erkennen en zij zijn in staat deze bespreekbaar te maken en te hanteren.
De cursus bestaat uit 2,5 dag verspreid over 6 weken.
Groepsgrootte : 4-8 personen.

Communicatietrainingen voor operationele medewerkers.
Veranderingen stuiten doorgaans in meer of mindere mate op weerstand bij hen die de verandering moeten ondergaan. Medewerkers ervaren veranderingen niet altijd als een verbetering. Gebrekkige en/of onduidelijke informatievoorziening over de gewenste verandering en het verwachtte rendement dragen er toe bij dat medewerkers geneigd zijn veranderingen tegen te houden. Medewerkers worden onbedoeld tegenwerkers. Verandering brengt vaak (tijdelijk) onzekerheden met zich mee.
Trainers van 3CT bereiden uw medewerkers voor op veranderingen in de organisatie. Zij gaan in op de wijze waarop mensen reageren op veranderingen en hoe medewerkers deze signalen bij zichzelf maar ook bij anderen kunnen herkennen. Via praktische oefeningen en gerichte feedback van ervaren trainers leren zij weerstanden bij zichzelf en bij anderen (h)erkennen en zij zijn in staat deze bespreekbaar te maken en te hanteren. Tevens krijgt men praktische handvatten aangereikt hoe men in een veranderende organisatie mee kan groeien waardoor de verandering als minder bedreigend wordt ervaren. Hoe men voor zichzelf nieuwe kansen kan creëren waardoor veranderingen niet meer een bedreiging vormen maar juist als een nieuwe uitdaging kan worden gezien.
De cursus bestaat uit 2,5 dag verspreid over 6 weken.
Groepsgrootte : 4-10 personen.