Conflicthantering in de dagelijkse praktijk !
Conflicten zijn hulpvragen!
Gebrek aan juiste communicatievaardigheden ligt vaak ten grondslag aan het ontstaan daarvan. Via praktische training leren cursisten het gedrag te (h)erkennen en hoe ze daarmee om kunnen gaan om escalatie te voorkomen.

Onbedoeld gedrag kan verkeerd worden geïnterpreteerd en daarmee leiden tot agressieve reacties. Cursisten leren hun eigen non-verbale gedrag te onderkennen en krijgen daarmee gereedschap in handen om veel moeilijke stuaties te hanteren.
Het omgaan met agressief gedrag vormt een belangrijk onderdeel van deze training. Men leert hoe je agressief gedrag eenvoudig kunt reduceren zonder zelf in het conflict betrokken te raken. Het resultaat telt.

Docenten
Onze docenten zijn door de wol geverfd in hun eigen werkervaringsgebieden binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid en binnen de acute gezondheidszorg. Zij weten uit eigen praktische ervaringen hoe effectief handelend opgetreden kan worden. Daarnaast hebben zij ruime ervaring in het werken en begeleiden van groepen.
Tijdens deze trainingen kan tevens gebruik worden gemaakt van acteurs om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.