Projectmatig & procesmatig werken
Methoden voor projectaanpak in een eigentijds jasje maar vooral zeer praktijk gericht.

Succes
Het succes van elk project valt of staat met het enthousiasme van de projectmedewerkers. Daar waar de meeste projectorganisaties vooral resultaat nastreven, houdt 3CT nadrukkelijk oog voor de proceskant van het project. Het doel heiligt niet alle middelen ! Niet alléén het resultaat telt ! De weg waarlangs is zeker zo belangrijk om voldoende draagvlak te creëren.
Projectmatig werken start met het maken van afspraken. Afspraken over de wijze van samenwerken, de communicatievormen, de structuur van het project, de verslaglegging en de manier van controleren van de voortgang van het project. Projectmanagement gaat vooral over communiceren. Projectmanagement gaat over de manier waarop mensen met elkaar willen samenwerken in een groep om een vooraf bepaald doel te behalen. De wegen waarlangs doelen behaald worden, kunnen daarom zeer uiteenlopend zijn. Wat voorop staat is dat er consensus is over de doelstellingen en de gehanteerde strategie.

Kwaliteit
Kwaliteitsbewaking in een project gebeurt niet alléén door de projectmanager! Het is de taak van elke projectmedewerker om hier (deel)verantwoordelijkheid voor te nemen. Alle medewerkers moeten zich ‘verantwoordelijk voelen’, alleen de projectmanager ‘is verantwoordelijk’. Dat is inherent aan zijn functie.
Projectmatig werken is vooral ook procesmatig werken!
Zeg wat je gaat doen en doe wat je zegt dat je gaat doen.
Het nakomen van afspraken is de belangrijkste samenwerkingsregel. Indien dat niet mogelijk is, communiceer dan tijdig daarover met de projectteamleden zodat hulp mogelijk is of planningen desnoods aangepast kunnen worden.
De procesmatige aanpak staat garant voor een continue cyclus van verbeteren. Gemaakte stappen worden stelselmatig geëvalueerd om te bepalen of mijlpalen in de planning tijdig behaald kunnen worden én of medewerkers nog steeds met het juiste gevoel in het project deelnemen.