Projectmanagement
3CT biedt u ruime kennis en vaardigheden aan op het gebied van projectmanagement. Of het nu gaat om een organisatorisch verandering binnen een afdeling van uw organisatie óf bijvoorbeeld om een ICT-project over de grenzen van uw organisatie heen, onze projectmanagers zijn op hun taken voorbereid en zijn in staat leiding te geven aan elk soort project. Door intensieve samenwerking met andere expert-organisaties zijn wij bovendien te allen tijde in staat u die deskundigheid te bieden die optimaal bij uw organisatie en de vraagstelling past.

Projectmatig & procesmatig werken
Onze aanpak is absoluut projectmatig én procesmatig. Wij laten uw organisatie aldoende kennis maken met methoden en technieken waaraan uw medewerkers ook houvast kunnen ontlenen voor werken in andere projecten. Wij gebruiken daarvoor elementen van de Prince-2 methodiek. Wij leggen nadruk op 'elementen van' omdat wij van mening zijn dat niet alle onderdelen van de methodiek volledig doorgevoerd behoeven te worden om toch een succesvol project te hebben. De gehanteerde methodiek blijft het middel om mee te werken en zal nimmer het doel op zich worden. Daarmee voorkomen we dat projecten ten onder gaan in administratieve procedures. Wij staan vooral een pragmatische aanpak voor maar wel met de juiste borging van de voortgang in de verslaglegging.