Publiek-Private Samenwerking
Samenwerking tussen publieke instellingen en (lokale) overheden krijgt steeds meer vorm. Het besef dat de overheid het niet zonder de burger kan én dat de burger bereid moet zijn om ook te investeren in maatregelen voor eigen veiligheid, groeit met de dag. Diverse initiatieven hebben reeds het daglicht gezien waarbij dit succesvol werd aangetoond.

WeBM

Eén van de projecten waar 3CT BV nauw bij betrokken is, is de ontwikkeling van het Winkelcentra en Bedrijvenpark Meldingensysteem (WeBM). WeBM is het product van intensieve samenwerking en investeringen van de Gemeente Eindhoven, Gemeente Utrecht, IT-bedrijf VX Company en 3CT BV.

Wat is WeBM?
Via een beveiligde internetapplicatie kunnen winkeliers en/of beveiligingsdiensten van winkelcentra en bedrijvenparken direct toegang krijgen tot relevante informatie over winkelcriminaliteit in de directe omgeving. Een samenwerkingsverband van Politie, Justitie en de winkeliersorganisaties heeft geleid tot de opzet van een solide registratiesysteem waarmee de betrokken partijen elkaar gemakkelijk kunnen informeren en de afhandeling van incidenten kunnen blijven volgen.

Voordelen

Een van de belangrijkste voordelen van het systeem is dat het direct inzicht geeft in de aard van incidenten, de dagen en tijdstippen waarop incidenten plaatsvinden en de populaire methodes van crimineel gedrag. Online rapportages per winkelier, winkelcentrum en/of andersoortige selectiecriteria behoren daarbij tot de mogelijkheden. Het systeem voorziet in een belangrijke informatiebehoefte en draagt bij tot een integraal beveiligingsbeleid in samenwerking met de ordehandhavers.

Internetaangifte
Omdat incidenten al een keer worden vastgelegd in WeBM, willen we de aangifte bereidheid tevens zien te vergroten door het mogelijk te maken om vanuit WeBM elektronische aangiften te genereren t.b.v. het landelijke internetaangiftesysteem. Wij willen met WeBM graag onze gegevens elektronisch kunnen aanleveren in een gestandaardiseerd formaat dat het landelijke internetaangiftesysteem ondersteunt en direct leidt tot een geaccepteerde internetaangifte. Het landelijk internetaangiftesysteem is echter nog volop in ontwikkeling door de ICT-organisatie van het ministerie van BZK. Wij volgen deze ontwikkeling op de voet.

SMS-alert
Naast de elektronische aangifte onderzoeken we de mogelijkheden om aangesloten winkeliers vanuit WeBM snel te kunnen waarschuwen m.b.v. zgn. SMS-alertsignalen. Deze methode wordt inmiddels in verschillende delen van het land succesvol toegepast door de politie om (vrijwillig aangemelde) burgers te attenderen op verdachte situaties. Het is de bedoeling dat WeBM-gebruikers straks elkaar snel zelf kunnen attenderen op en informeren over verdachte situaties in winkelcentra en bedrijventerreinen. De alert-melding komt dan eenvoudig binnen op de GSM of PDA van de betreffende winkelier / ondernemer / beveiliger.

De kracht zit hem in de samenwerking!
Als ondernemers op eigen houtje beveiligingsmaatregelen nemen, zijn de kosten daarvan vaak hoog en het effect blijft beperkt tot de eigen locatie. Criminelen verplaatsen eenvoudig hun activiteiten naar naburige locaties waardoor de overlast op die plaatsen toeneemt. Dit verschijnsel wordt ook wel eens het 'waterbed-effect' genoemd. Door samenwerking, snelle informatie-uitwisseling tussen ondernemers en politie en de invoering van een gezamenlijk pakket van maatregelen worden hele winkelgebieden onaantrekkelijk gemaakt voor criminelen.

Demo van WeBM zien ?
Vraag een vrijblijvende demo via : info@3ct.nl