Omdat wij scherp willen kunnen offreren proberen wij de overheadkosten zo laag mogelijkte houden. Dat betekent o.a. wel dat ons bureau niet continue bemand is. Via een mobiel telefoonnummer zijn wij echter doorgaans goed bereikbaar. Desondanks zullen er altijd momenten zijn dat we tijdelijk niet gestoord kunnen worden.
Toch willen wij onze bereikbaarheid zo hoog mogelijk houden. Wij geven u daarom een terugbelgarantie indien u een boodschap met uw telefoonnummer achterlaat.
Wij garanderen u bovendien dat wij tijdens kantooruren binnen 4 uren zullen reageren. Indien u dat expliciet aangeeft in uw boodschap zullen wij u zelfs buiten kantooruren terugbellen.

E-mail en fax-berichten worden dagelijks afgehandeld.
Wij garanderen dat wij u tijdens werkdagen binnen maximaal 24 uur een reactie hierop zullen geven.