Welkom op de website van 3CT B.V.

3CT BV is een onafhankelijk projectmanagement, training- en adviesbureau voor informatiekundige, communicatie- en technologievraagstukken in de sectoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Openbare Orde en Veiligheid
- Publiek Private Samenwerking

De rode draad die herkenbaar is in al onze onze diensten en trainingen, is "betere samenwerking, door betere communicatie". Communicatie benaderen we daarbij steeds vanuit drie verschillende dimensies (3D-communicatie). Want of het nu gaat om:
1) communicatie tussen informatiesystemen (ICT);
2) communicatie tussen mensen en informatiesystemen (interfacing) óf
3) communicatie tussen mensen onderling (interactie)
wij hebben de kennis en vaardigheden voor het in kaart brengen en begeleiden van de gewenste veranderingen van uw organisatie en uw medewerkers. Wij doen dat bovendien op projectbasis zodat u exact weet waar u aan begint, wanneer het eindigt en wat de resultaten zijn tegen welke inspanningen en kosten. Kortom géén verrassingen !

Ons motto

"Niet samen door een deur ....... niet samen door een draadje !"
Door onze integrale aanpak zorgen wij ervoor dat zowel de mensen als de technologie in uw bedrijf voorbereid zijn op de verandering en in staat zijn om mee te bewegen in die veranderingen tot het gewenste doel bereikt is.
Daarmee krijgt u een project met draagvlak en succes.

Daarnaast wil 3CT BV vooral ook maatschappelijk verantwoord ondernemen door specialistische kennis, deskundigheid, geld en materiële middelen beschikbaar te stellen aan projecten in gebieden waar gezondheidszorg en veiligheid niet zo vanzelf sprekend zijn als hier in Nederland. Kinderprojecten in ontwikkelingslanden hebben daarbij onze speciale aandacht want ........... wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !
Een andere vorm van betrokkenheid bestaat uit het stimuleren van activiteiten waarbij communicatie een hoofdrol speelt.
3CT BV kiest daarbij nadrukkelijk voor sportsponsoring met accent op talentontwikkeling en communicatie.